cndipt

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie  2.1: ”Tranziția de la școală la viața activă”

Titlu proiect: ” Dezvoltarea abilităților practice de folosire a instrumentelor de plată în activitățile economice ale unei întreprinderi”

ID Proiect:POSDRU/109/2.1/G/82620

DEZVOLTAREA ABILITATILOR PRACTICE DE FOLOSIRE A INSTRUMENTELOR DE PLATA IN ACTIVITATILE ECONOMICE ALE UNEI INTREPRINDERI.

Asociația FORUMUL CETĂȚENESC PENTRU ACȚIUNE SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ, implementeaza in perioada 3 Ianuarie-31 Decembrie 2012, in parteneriat cu Colegiul Economic Rm.Valcea, Inspectoratul Scolar Judetean Valcea si St.George’s School of English Ltd, proiectul “Dezvoltarea abilităților practice de folosire a instrumentelor de plată în activitățile economice ale unei întreprinderi” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie2.1-”Tranziția de la școală la viața activă” și este realizat în parteneriat cu Colegiul Economic Rm.Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.

  Obiectivele proiectului sunt:

  • Imbunătățirea competențelor practice ale elevilor și facilitarea inserției acestora pe piața muncii;
  • Realizarea unui stagiu de formare profesională a unui număr de 100 de elevi în domeniul folosirii instrumentelor de plată;
  • Accesul participanților la noi tehnici și metode folosite în pregătirea practică din Marea Britanie.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

  • O mai bună cunoaștere a modalităților de realizare a stagiilor de practică;
  • Participarea unui numar de 100 de elevi la stagii de practică inovative în Marea Britanie;
  • Înființarea unui centru de documentare privind stagiile de practică;
  • Manual de bune practici privind evaluarea stagiilor de practică;
  • Afișe ale proiectului, flyere-le proiectului, pagina de web a proiectului.